Σέρβις Ψυγείων στην πρώτη θέση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη με δύο διαφορετικά μεγάλα portals. Στο ένα www.service24episkevi.gr/ έγινε εξαρχής η ανάπτυξη ιστοσελίδας με G.E.O. targeting σκοπούς.

Αντίθετα, στο δεύτερο www.ilektrologoi24.gr/ έγινε εκ των υστέρων γνωστοποίηση του αιτήματος στις ηλεκτρολογικές εργασίες να προστεθούν και άλλες. Αυτές ήταν:

  1. υπηρεσίες σέρβις πλυντηρίων,
  2. επισκευή κουζίνας,
  3. σέρβις πλυντηρίων και
  4. σέρβις τηλεοράσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021. Αρχισυνταξία: Καλλίδη Ευτυχία για Medusa Group.

Συντάκτης: Λαμπροπούλου Κλειώ.